4 nov 2020
min. leestijd

‘Stoppen met lullen, gewoon beginnen’

Volledige overstap naar honderd procent circulariteit is voor bedrijven niet mogelijk. Het beste is om gewoon aan de slag te gaan. ‘Stoppen met lullen, gewoon beginnen’, betoogt Circotrainer Bas Roelofs. Circo is een community die organisaties helpt producten, diensten en businessmodellen te herontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. ‘De grondstoffen raken gewoon op.’

Het besef om over te gaan tot daden dringt nu ook door tot concerns die tot voor kort vooral dachten aan omzetten en omloopsnelheden. ‘Zo is het bij mezelf ook begonnen’, zegt Bas Roelofs. ‘Waarom zouden we zoveel stuff de wereld inpompen. We kunnen veel beter meer waarde toevoegen’ zegt hij in een podcast van Focusplaza, waaraan ook Jelmer van der Meulen, strateeg bij Synergie, deelnam. Het gesprek werd geleid door Nick den Breejen van Focusplaza.

Jelmer van der Meulen denkt dat klein van start gaan tot het beste resultaat zal leiden in de route naar circulariteit. ‘Begin in ieder geval, dan komt er energie los.’ Uiteindelijk volgt tractie dan vanzelf.

Het Goed
Mooie voorbeelden van circulaire bedrijven vindt hij kringloopketen Het Goed en ‘sloopbedrijf’ Beelen Next. Missie van Het Goed, dat zo’n 25 winkels in het land heeft, is om werk te maken van hergebruik en dus zoveel mogelijk stuks een tweede leven geeft. Daarnaast biedt Het Goed mensen met een beperking passende arbeid en daarmee voelt deze categorie zich weer volwaardig deelnemer aan de arbeidsmarkt. Jelmer van der Meulen: ‘De focus ligt hiermee niet op geld verdienen. Geld is wel een middel. Door te werken zoals Het Goed, krijgt datgene wat je aandacht geeft ook daadwerkelijk impact.’ Beelen Next kijkt naar de hele waardeketen en werkt aan circulaire oplossingen. Duurzaamheid en innovatie zijn sinds de oprichting van Beelen – aanvankelijk als sloopbedrijf – uitgangspunten van waaruit wordt gehandeld. Met de oprichting van Next als extra tak binnen het bedrijf wordt daadwerkelijk met volle kracht uitvoering gegeven aan circulariteit. Van der Meulen: ‘Het mooie is dat Beelen Next is opgezet, naast de al bestaande bedrijfstakken. En dus kan de hele focus liggen op circulariteit en kunnen de oude vertrouwde businessmodellen losgelaten worden.’  Bij Beelen Next worden onder meer gebruikte bouwmaterialen gedemonteerd. Ook hier worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor ingezet.

Financiële prikkel
Circotrainer Bas Roelofs stelt, net als Van der Meulen, dat je als bedrijf vroeg begint met het maken van duurzaamheidsplannen en het uitvoeren ervan. De overheid komt vroeg of laat anders met dwingendere maatregelen en dan loop je er als bedrijf achteraan. ‘Niemand weet precies hoe het gaat, maar gaandeweg leer je bij. Beelen Next is inderdaad een mooi voorbeeld. Ze zijn er vroegtijdig ingestapt.’ Jelmer van de Meulen denkt dat een financiële prikkel ook goed kan werken, omdat het anders voor bedrijven ongrijpbaar blijft. Mooi voorbeeld is wat hem betreft het Evolve matras van Auping; het eerste volledig circulaire matras ter wereld. De overheid heeft hiervoor regels opgesteld: 75% van de nieuwe matrassen moet in 2025 gemakkelijk uit elkaar te halen zijn om de materialen opnieuw te gebruiken. Auping loopt dus op de troepen vooruit. Van der Meulen: ‘Hier zie je dus dat een bedrijf de norm kan veranderen, die ook voor de concurrentie gevolgen heeft. Het is geen optie meer om nog te wachten.’ Bas Roelofs vindt dat een kapitalistisch systeem, waarin mensen en bedrijven voortdurend worden afgerekend op het maken van meer omzet, op den duur niet haalbaar meer is. ‘We moeten op zoek naar andere meetpunten’, stelt Roelofs. ‘Grondstoffen raken vroeg of laat gewoon op. Grondstof Antimoon, veel gebruikt in loodbatterijen, misschien volgend jaar al. En de voorraad olie is ook eindig. Producten die leunen op de olie-industrie worden of onbetaalbaar of onmogelijk. Dan kun je in mijn ogen twee dingen doen: afwachten of alvast nadenken en beginnen. Ik prefereer het tweede.’

Wil je de podcast beluisteren?

Meer berichten