14 december 2023

FoodFocus Executives

Op topniveau sparren
Voor ervaren (food)retaildieren is er de FoodFocus Executives ledengroep. Ruim veertig topfabrikanten en -retailers op directie- en managementniveau uit de foodbranche komen zes keer per jaar bij elkaar om elkaar te inspireren en beter te leren kennen. Je kunt immers vraag en aanbod beter afstemmen als je elkaar kent en begrijpt.

FoodFocus Executives geeft directieleden en beleidsbepalers van retailorganisatie en leveranciers de mogelijkheid om in een informele setting van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de foodbranche. De unieke balans tussen retail en industrie zorgt voor een kruisbestuiving waardoor leden met andere ogen naar de branche leren te kijken. Het delen van kennis en ervaring aangevuld met discussies levert zinvolle bijeenkomsten op die je kritisch en alert maken én je kennis over de markt vergroten.

FoodFocus Executives leden ontmoeten elkaar zes keer per jaar om gezamenlijk nieuwe formules, concepten en initiatieven op het gebied van retail en industrie te bekijken. Twee bijeenkomsten daarvan staan in het teken van een ledenbezoek aan elkaars bedrijf. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom de categorie van het betreffende bedrijf en welke strategische keuzes worden er gemaakt? Eén keer per jaar staat een meerdaagse buitenlandse studiereis op het programma, waarin we inzoomen op formules buiten onze landsgrenzen. Denk hierbij aan bestemmingen als Lyon, Oslo, Madrid, Istanbul, Berlijn, Genève en Florence. We ontdekken samen de trends en zien wat er op de buitenlandse winkelvloer speelt én wat ons nog te wachten staat. Daarnaast kun je deelnemen aan de jaarlijkse INTERVISIE, waarbij alle leden van Focusplaza elkaar ontmoeten op een waardevolle netwerkdag.

FoodFocus Executives-leden hebben toegang tot het besloten dashboard van de website, waar zij de beschikking hebben over actuele informatie over de reisprogramma’s, fotoreportages, medeleden, brancheinformatie en nog veel meer.