2 februari 2023

Trema Foodnetwerk

Branches onder druk
Geopolitieke ontwikkelingen op grote schaal zorgen voor druk op de branche. De macht in de wereld is aan het verschuiven, er zijn spanningen tussen Oost en West en de klimaatveranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de wereld. Deze ontwikkelingen hebben een grote merkbare impact op afhankelijkheden in de keten zoals logistiek, personeel en energie.

De oude en vertrouwde bedrijfs- en verdienmodellen werken vaak niet meer in deze veranderende en onzekere wereld. Maar wat werkt wel? Hoe kan en moet jouw bedrijf inspelen op de transitie die gaande is en waarin de afhankelijkheid van elkaar groter is dan ooit? Feit is dat we als keten moeten samenwerken, maar hoe doen we dat in deze VUCA-wereld?

Donderdag 2 februari duiken we in alle ontwikkelingen en uitdagingen in de keten. In de middag gaan we in groepjes in gesprek met elkaar over jouw grootste uitdaging en hoe jij onderscheidend vermogen zichtbaar maakt. Oftewel, hoe blijf jij wendbaar in een moeilijke tijd?