11 juni 2024

Trema Foodnetwerk

Not business as usual

Crises, inflatie, polarisatie, voorbestaansonzekerheid, technologische ontwikkelingen en vele maatschappelijke ontwikkelen blijven elkaar opvolgen. De samenleving is verdeeld en wordt steeds bewuster van alles wat er zich afspeelt. We kunnen na een aantal roerige jaren wel concluderen dat de “business” niet meer “as usual” is, uitdagingen blijven op ons pad komen.

Wat is de “business” dan wel nu we weten dat ook de toekomst turbulent zal zijn? Hoe blijf je wendbaar in deze uitdagende tijden? Maak je veilige keuzes of steek je juist je nek uit?

Dinsdag 11 juni staat in het teken van toekomstdenken, we gaan onder andere bezig met de vraag: waar staan mijn markt en mijn consument over 5 à 10 jaar? Om vervolgens vanuit de geschetste toekomst terug te redeneren naar vandaag de dag. Deze dinsdag bestaat uit een theoretisch kader, waarna we inspiratie opdoen in de praktijk. Tijdens de discussie worden nieuwe inzichten met elkaar gedeeld. We sluiten de dag af met een gezamenlijk diner.

Dinsdag 11 juni | 13:00 – 20:00 uur


Meer weten over Trema Foodnetwerk? -> Klik hier