1 december 2022

Trema Foodnetwerk

Identiteitsmarketing is een marketingbenadering waarbij niet winst, groei, en aandeelhouders leidend zijn, maar de betekenis die de organisatie heeft voor medewerkers, klanten en maatschappij. We starten de dag met een presentatie over de theoretische kaders van dit vakgebied. Daarna vertellen een aantal bedrijven hoe zij dit in de praktijk toepassen en wat het hen heeft opgeleverd.

In de middag ga je aan de slag met de (verdere) ontwikkeling van je eigen identiteit. Als enige marketingnetwerk in foodservice biedt Trema Foodnetwerk naast vak gerelateerde verdieping en verbinding ook sessies voorjouw persoonlijke ontwikkeling aan. Hierdoor kun jij als professional én als mens stappen zetten om het verschil te (blijven) maken.