14 september 2023

Trema Foodnetwerk

Fysiek en digitaal samengesmolten
De digitale transitie is ingezet, ook in foodservice. De samensmelting van de fysieke en digitale wereld is steeds duidelijker zichtbaar. En zeker sinds COVID-19-pandemie is de vraag naar digitalisering explosief toegenomen. De vraag die dan automatisch rijst is hoe digitaal en fysiek samenwerken en één geheel vormen. Veel merken en food-concepten experimenteren met verschillende strategieën om de kloof tussen analoog en digitaal te dichten en daarmee de jongere generatie gasten beter aan te spreken.

Nu je steeds meer hoort over de Metaverse of digitale diensten zoals de Virtual Assistant is het logisch dat er ook vragen ontstaan. Wat kunnen we hier mee binnen foodservice? Welke kansen biedt dit? En geeft dit bijvoorbeeld een boost aan de ontwikkeling en het in gebruik nemen van digitale valuta en fin-tech?

Deze dag bestaat uit 2 delen. We schetsen eerst het theoretische kader en in de middag gaan we foodconcepten bezoeken om in de praktijk te ervaren hoe digitaal en fysiek samenwerken.