Dutch Food Advisory

Alles begint met een goed idee. Maar weet jij wat er nodig is om een goed idee om te zetten naar werkelijkheid? Naar een concreet concept, product of dienst? En hoe zorg je ervoor dat dit gaat slagen? Het verschil tussen iets wat top of flop wordt, is bijzonder vaag. Het wordt vaak bepaald door onverwachte en ook specialistische details. Hoewel jij jouw concept, product of dienst natuurlijk als de beste kent, is het Dutch Food Advisory team er om jou te helpen bij het scherpstellen van alle details. Daarmee kan jij het maximale uit jouw concept, product of dienst halen.  

De scheidslijn of iets top of flop wordt, is bijzonder vaag. En wordt veelal bepaald door onverwachte en specialistische details. Het A-team biedt ondersteuning om alle details ‘scherper’ op te zetten. En daarmee het maximale uit het concept/product dienst te halen.

Het Dutch Food Advisory team, kortweg A-team, beoordeelt in een vroegtijdig stadium een nieuw concept, product, dienst of probleemstelling van een fabrikant, retailer, start- of scale-up. De aanbevelingen van het A-team geven de opdrachtgever praktische, helder advies en ondersteuning bij het uitwerken en optimaliseren van het concept, product of de dienst. De opdrachtgever krijgt hierdoor relevante inzichten waardoor de slagingskans toeneemt.

Het A-team beoordeelt in een vroegtijdig stadium een nieuw concept, product, dienst of probleemstelling van een fabrikant, retailer, start-up of scale up. De conclusie en aanbeveling van het A-team geven de opdrachtgever praktische en heldere adviezen en ondersteuning bij een verdere uitwerking en optimalisering van dat concept. Zo worden er relevante inzichten verkregen en neemt de slagingskans toe.

Bundeling van expertise

Het Dutch Food Advisory team is uniek door de combinatie van strategie en praktijk. Afhankelijk van de vraagstelling en specifieke wensen stelt de samen met Focusplaza zijn eigen A-team samen. Een team bestaat uit 5 professionals uit de branche die zich gecommitteerd hebben aan de Dutch Food Advisory. Bij het samenstellen van de teams wordt gekozen uit de volgende vakgebieden:

 • Online/omnichannel
 • Retail/foodservice strategie
 • Merkstrategie en -positionering
 • Inkoop
 • Ondernemerschap
 • Logistiek
 • Verpakking
 • Duurzaamheid

Alle teamleden zijn absolute experts binnen hun vakgebied en beschikken over een creatieve brede visie op de foodbranche.

De Dutch Food A-Team is uniek door de combinatie van strategie en praktijk. Afhankelijk van de vraagstelling en specifieke wensen kan de opdrachtgever, in overleg met Focusplaza, zijn eigen panel samenstellen. Per geval/opdracht wordt er een A-team geformatteerd van max. 5 personen uit de pool van ca. 15 personen. Deze professionals hebben zich gecommitteerd aan de DF A-team. En voorzien de aanvrager van gespecialiseerde kennis en ervaring. Zonder uitzondering zijn alle panelleden absolute experts binnen hun vakgebied en beschikken zij over een creatieve brede visie op de foodbranche.

Het A-team is samengesteld uit experts uit de volgende disciplines:

1. Online/omnichannel
2. Retail/foodservice strategie
3. Merkstrategie en -positionering
4. Inkoop
5. Ondernemerschap
6. Logistiek
7. Verpakking
8. Duurzaamheid

Een gefaseerd traject

De kracht van het Dutch Food Advisory team zit in de onderlinge synergie en de bundeling van deskundigheid. Samen met de opdrachtgever komt het A-team door verschillende fases tot verschillende aanbevelingen en een helder en concreet advies.

Fase 1:
De eerste fase is er op gericht om de concrete vraag of case duidelijk te krijgen. In deze sessie legt de opdrachtgever het concept, het product of de dienst voor aan het A-team. Om een duidelijk beeld te krijgen zal het team, vanuit hun eigen expertise, kritische vragen stellen over de gepresenteerde case.

Fase 2:
Het team heeft een beeld van de case en gaat zich in deze fase buigen over het vraagstuk. Het concept, product, de dienst of de probleemstelling wordt op allerlei relevante factoren beoordeeld.

Fase 3:
Na de voorgaande fases wordt in een deze derde stap een advies en aanbevelingen geformuleerd. Dit wordt besproken, en overhandigd aan de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever na deze 3 fases verdere begeleiding wil, dan is het mogelijk om het traject uit te breiden met de 4 C’s:

 • Coaching
  Bijvoorbeeld het coachen van het MT van de opdrachtgever
 • Counseling
  Het A-team kan bijvoorbeeld het klankbord worden van de directeur of het afdelingshoofd die het verdere proces moet leiden
 • Commisarisrol
  Een lid of leden van het A-team kunnen bijvoorbeeld toetreden tot de RVC of een RVS oprichten
 • Co-creation
  Een A-team lid of meerdere leden gaan deel uitmaken van een (werk)groep die het proces vorm gaat geven

Fase 1:

De kracht van het Dutch Food Advisory-team zit in de synergie en de bundeling van deskundigheid. Tijdens een gezamenlijke sessie wordt het panel een vraagstuk/case voorgelegd. Tijdens deze sessie legt de opdrachtgever het concept op alle onderdelen uit. Hier krijgt hij/zij circa 45 tot 60 minuten de tijd voor. Daarna stellen de panelleden in ongeveer 15 minuten kritische vragen vanuit hun eigen expertise.

Fase 2:

Bij deze fase is de opdrachtgever niet aanwezig, maar wel “stand by”. Gedurende een 2 uur durende sessie buigt het panel zich over het vraagstuk. Het concept wordt op allerlei relevante factoren beoordeeld. 

Fase 3:

Een advies en praktische aanbevelingen worden geformuleerd en gerapporteerd. Deze rapportage wordt doorgesproken en overhandigd aan de opdrachtgever.

Optioneel fase 4:

Als de opdrachtgever verdere begeleiding/ondersteuning noodzakelijk acht, dan is het mogelijk om dit traject verder uit te breiden met bijv. de hieronder genoemde 4C’s.

 • Coaching (bv van het MT van de opdrachtgever in het verdere proces).
 • Counseling (bv A-team lid/leden worden het klankbord van de Directeur of het Afdelingshoofd die het verdere proces moet leiden)
 • Commissarisrol (bv toetreding van A-team lid/leden tot de RVC of oprichting van RVC)
 • Co creation (A-team lid/leden gaan deel uitmaken van een (werk)groep die het proces vorm gaat geven).

Meer weten over het A-team?

Marjo kan je er alles over vertellen!

Marjo
Operationeel directeur